Z A K LJ U Č A K o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije Petnjica