Sastav Komisije

Adis DURAKOVIĆ, predsjednik
Asmir ŠABOTIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici

1. Feho KOŽAR, član

    Demir Agović, zamjenik člana

2. Alisa Zverotić, član

3. Kemal KORAĆ, član

    Elvis Murić. zamjenik člana

4. Denis Šabotić, član

     Ajsela Ramdedović, zamjenik člana