Odluka o broju glasačkih listića za ponovljene izbore